top of page

Vertaalprojecten

Portfolio

De Kleine Wolkendraak_Cover_edited_edited.png

Literaire vertaling sprookje 'De Kleine Wolkendraak' (Engels naar Nederlands)

il-etait-une-fois-pairi-daiza-.jpg

Literaire non-fictie vertaling: 'Er was eens ... Pairi Daiza' (Frans naar Nederlands)

Matt's Amazing Week bookcover.JPG

Literaire vertaling kinderboek 'De geweldige week van Matt' (Engels naar Nederlands)

Foto cover boekje.JPG

Literaire non-fictie vertaling voor Pairi Daiza 'Babypanda's' (Frans naar Nederlands)

PD_Jardin des Mondes.JPG

Literaire non-fictie vertaling 'Pairi Daiza, officiële gids' (Frans naar Nederlands)

Foto_Cholesterolverlagende voeding.JPG

Literaire non-fictie vertaling 'Cholesterolverlangende voeding' (Engels naar Nederlands)

Comments_Daniele Lippi.jpg

Comments Daniele Lippi

Home: Recensies
Typing

Zou u graag Nederlands leren? Zoekt u een vertaler of revisor?

Home: Welkom
Typing_edited.jpg

Vous aimeriez apprendre le néerlandais ou le perfectionner? Vous cherchez un traducteur ou correcteur?

Home: Welkom

Taal is communicatie, een verbinding tussen mensen.

Taal is mijn ding. Al van kindsbeen af ben ik gepassioneerd door taal. Een taal is voortdurend in beweging, evolueert elke dag, dat maakt het allemaal extra boeiend.

In 1996 heb ik mijn diploma van vertaler behaald. Ik heb heel wat bedrijfservaring, zowel in kleine, middelgrote als grote ondernemingen. Gedurende enkele jaren heb ik samen met mijn partner een eigen zaak uitgebaat. Jaren ervaring dus, die me nu uiteraard ten goede komen tijdens mijn toekomstige projecten.

Als freelance taaltrainer geef ik in-company lessen en online lessen via Skype, Teams of Zoom.

Ik werk ook aan verschillende vertaalprojecten, zowel bedrijfsvertalingen als literaire vertaalprojecten. 

Els   sept 2020.jpg
Home: Over

La langue est un moyen de communication, une connexion entre personnes.

Les langues, c'est mon truc. Depuis mon enfance, je suis passionnée par les langues. Une langue évolue sans cesse, cela la rend si fascinante.

En 1996, j'ai obtenu mon diplôme de traducteur. J'ai beaucoup d'expérience professionnelle, tant dans les petites, moyennes et grandes entreprises. Pendant plusieurs années, j'ai géré ma propre entreprise avec mon partenaire. 

En tant que formatrice de langues indépendante, je donne des cours de néerlandais en entreprise et en ligne via Skype, Teams et Zoom.

Je travaille également sur divers projets de traduction, à la fois des projets de traduction commerciale et de traduction littéraire.

L'influence d'un bon prof.jpg
Home: Over

Wat kan ik voor u doen?

Contract Paper Signing
Checking Text on a Document
Contract Paper Signing

Vertalingen

Mensen willen graag in hun eigen taal aangesproken worden, dit creëert vertrouwen.

Taal creëert een vertrouwensband, een dialoog, een samenhorigheidsgevoel. In hun eigen taal voelen uw klanten zich persoonlijk aangesproken en gerespecteerd. Vertaal uw website dus in het Frans als u nieuwe klanten uit Wallonië, Frankrijk en een heleboel andere landen wil aantrekken. Het zal u enkel voordeel opleveren!
Ik vertaal al uw bedrijfscommunicatie zoals uw website, e-mails, verslagen, procedures, enz. van het Frans, Engels en Duits naar het Nederlands.

Tekstrevisie

U krijgt nooit een tweede kans om een goede eerste indruk te maken.

Een tekst reviseren is aandacht hebben voor alle details én de puntjes op de i zetten. Kortom, de tekst perfect maken, zowel taalkundig als terminologisch.

Ik reviseer al uw Nederlandstalige en Franstalige teksten.

Taallessen Nederlands: in-company of online (Skype, Zoom, Teams, ...)

Nederlands leren is een ongelooflijk belangrijke investering in uw toekomst!

Een taal leren moet in de eerste plaats amusant zijn!

Taal is een belangrijke voorwaarde voor een dialoog. Een dialoog tussen mensen creëert begrijp, respect, samenhorigheid en vertrouwen. 

Door middel van taal kunnen we contact maken met andere mensen. Het is een manier om uit te leggen aan anderen wat je voelt en denkt.

Tijdens de taallessen leg ik de nadruk op conversatie en mondelinge vaardigheden. De basisgrammatica komt ook aan bod en ik probeer zoveel mogelijk aan te sluiten bij de interesses en leerdoelen van de student. Ik werk mijn eigen cursusmateriaal uit, steeds op maat van de student.

Home: Diensten

Que puis-je faire pour vous?

Contract Paper Signing
Checking Text on a Document
Contract Paper Signing

Traductions

Les gens veulent être adressés dans leur propre langue, cela renforce la confiance.

La langue crée un lien de confiance, un dialogue, un sens de solidarité. Dans leur propre langue, vos clients se sentent personnellement adressés et respectés. Traduisez alors votre site web en néerlandais si vous souhaitez attirer de nouveaux clients de Flandres et des Pays-Bas. Vous ne pourrez qu'en avoir avantage!

Je traduis toute votre communication d'entreprise telle que votre site web, e-mails, rapports, procédures, etc. du français, de l'angais et de l'allemand vers le néerlandais.

Correction de textes

Vous n'aurez jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression.

Réviser un texte, c'est prêter attention à tous les détails et mettre les points sur les i. En bref, rendre le texte parfait, tant sur le plan linguistique que sur le plan terminologique.


Je corrige tous vos textes néerlandais et français.

Cours de néerlandais en entreprise ou en ligne (Skype, Zoom, Teams,...)

Apprendre le néerlandais est un investissement extrêmement important pour votre avenir!

Apprendre une langue, cela doit avant tout être amusant!

La langue est une condition importante pour le dialogue. Un dialogue entre personnes crée la compréhension, le respect, la solidarité et la confiance. A travers la langue, nous pouvons entrer en contact avec d'autres personnes. C'est un moyen d'expliquer aux autres ce que vous ressentez et pensez.
Pendant les cours de langue, je mets l'accent sur la conversation et les compétences orales, avec des bases de grammaire. J'aborde divers sujets de conversation comme l'actualité et les intérêts de l'élève. Je travaille toujours avec du matériel fait sur mesure.

Home: Diensten

Heeft u vragen? Wenst u een prijsofferte?
Vous avez des questions? Vous souhaitez une offre de prix?

Zoekt u een gemotiveerde en betrouwbare lesgever of vertaler? Contacteer me vandaag nog!

Cherchez-vous un professeur ou traducteur motivé et fiable?

Contactez-moi!

0497 34 33 50

  • LinkedIn
  • Facebook

Bedankt voor de inzending!

Home: Contact
bottom of page